Kannanotot ja lausunnot

Suomen Monikkoperheet ry on antanut lausuntoja, tehnyt kannanottoja ja/tai ollut kuultavana viime vuosina lähinnä sosiaalihuoltolakiin (erityisesti lapsiperheiden kotipalvelun saatavuus), varhaiskasvatuslakiin ja vanhempainpäivärahoihin (monikkoperheen isän isyysraha) liittyen.  Lisäksi olemme laatineet esityksiä monikkoperhevalmennuksen saamiseksi osaksi julkisen sektorin palveluvalikoimaa. Usein olemme antaneet lausunnon osana Monimuotoiset perheet -verkostoa. Alla voit tutustua näihin lausuntoihin tai kannanottoihin:

Suomen Monikkoperheet ry:n lausunnot ja kannanotot

2018

Monikkolasten oikeuksien julistus suomeksi (5.11.2018)

2017

Suomen Monikkoperheet ry:n lausunto varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (14.8.2017)

 

Etkö saanut lapselle kokoaikaista päivähoitoa, toisen vanhemman ollessa kotona?
Hyödynnä alla olevaa lausuntoa.

Lausunto monikkoperheiden erityispiirteistä kokopäiväisen varhaiskasvatuksen arviointiin (päivitetty 24.2.2017)

 

2016

Lausunto hallituksen esitykseen lapsilisälain muuttamisesta 19.8.2016

Kannanotto hallituksen säästötoimien vaikutuksista 3.6.2016

Kannanotto kuntapäättäjille 26.2.2016

 

2015 ja sitä vanhemmat

Lausunto monikkoperheen erityistarpeista, 15.12.2015

Kotipalvelun turvaaminen monikkoperheessä

Lausunto sosiaalihuoltolakiin

Ohjeet kotipalvelun hakemiseen (26.3.2015)

Lausunto kotihoidontuen jakamisesta (6.11.2013)

Kuntakirjelmä monikkoperhevalmennuksesta (17.10.2011)

Lausunto varhaiskasvatuksesta (27.5.2014)

Vetoomus varhaiskasvatuspalveluihin (7.12.2015)

Esitys Monimuotoiset perheet-työryhmälle 9.3.2015

Kaavio vanhempainvapaista monikkoperheessä 2015_esitys STM työryhmälle

Monimuotoiset perheet-verkoston kannanotot

Suomen Monikkoperheet ry on mukana Monimuotoiset perheet-verkostossa, jonka kautta olemme mukana useissa eri kannanotoissa ja lausunnoissa. Nämä lausunnot löydät verkoston omilta internet-sivuilta http://www.monimuotoisetperheet.fi/tavoitteet/lausunnot-ja-kannanotot/ 

 

Kuluttajaparlamentin kannanotot

Olemme mukana myös Kuluttajaliiton Kuluttajaparlamentissa. Kuluttajaparlamenttiin on osallistunut vuonna 2015 liki neljäkymmentä valtakunnallisesti merkittävää kansalaisjärjestöä. Vaikuttamisfoorumin päämääränä on tehdä yhdessä vaikuttavaa edunvalvontatyötä toimintaan osallistuvien järjestöjen ja kuluttajien parhaaksi!

Kuluttajaparlamentin lausunnot ja kannanotot löydät osoitteista:
http://www.kuluttajaliitto.fi/tapahtumat/kuluttajaparlamentti/ajankohtaista ja
http://www.kuluttajaliitto.fi/tapahtumat/kuluttajaparlamentti/kuluttajaparlamentin_tiedotteet_ja_kannanotot 

 

Takaisin Mukana vaikuttamassa- etusivulle tästä