Kuntavaaleissa päätetään monikkoperheille tärkeistä asioista

 

Huhtikuun alussa, 9.4. valitaan kuntiin uudet päättäjät. Kuntien vastuulle jäävät maakuntauudistuksen toteutumisen jälkeen varhaiskasvatukseen, opetukseen, vapaa-aikaan, kaavoitukseen ja ennaltaehkäisevään hyvinvointiin liittyvät asiat. Lapsiperheet ovat siis monestakin näkökulmasta katsottuna tulevaisuuden kuntien keskiössä.
Suomen Monikkoperheet ry haluaa kuntavaalitavoitteissaan muistuttaa muun muassa siitä, kuinka tärkeää monikkoperheille on oikeus kokopäiväiseen päivähoitoon ja lapsiperheiden kotipalveluun.

Monikkoperheissä auttavia käsiä tarvitaan usein jo vauvojen odotusaikana silloin, kun perheessä on vanhempia sisaruksia. Myös monikkolasten vauva- ja pikkulapsiaikana perheet tarvitsevat käytännön apua lastenhoitoon, ruuanlaittoon, pyykkäykseen ja siivoukseen. Tämän vuoksi vaadimme, että lapsiperheiden kotipalvelua on tarjottava kaksos-, kolmos- ja nelosperheille eli monikkoperheille lain edellyttämällä tavalla ja kotipalvelun saatavuutta on seurattava.

Monikkoperheellä tulee olla oikeus kokopäiväiseen päivähoitoon monikkoperheellisyyden perusteella aina kun perhe itse arvioi lapsen tai lasten kokopäiväisen päivähoidon tarpeelliseksi, myös silloin kun toinen vanhempi on kotona hoitovapaan tai työttömyyden vuoksi. Päivähoito on tärkeä apu perheille esimerkiksi tilanteessa, jossa vanhempi hoitaa kotona pieniä monikkovauvoja ja vanhempi sisarus jää vaille huolenpitoa.

Useat alueelliset monikkoperheyhdistykset järjestävät monikkoperhevalmennusta yhteistyössä neuvolan tai sairaalan kanssa. Valmennus tarjoaa perheille paljon monikkoraskauteen, -synnytykseen ja -arkeen liittyvää tietoa sekä vertaistukea. Perheet kokevat valmennuksessa saatujen neuvojen auttavan heitä uudessa elämäntilanteessa. Monikkoperhevalmennusta tulee olla saatavilla jokaiselle kaksosia, kolmosia tai nelosia odottavalle monikkoperheelle.

Monikkoperheissä erilaiset hankinnat ja toimintamaksut kuormittavat perheen taloutta kaksin- tai kolminkertaisesti verrattuna eri aikaan syntyneisiin lapsiin. Päivähoidossa sisarusalennus on jo olemassa. Myös aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen sekä kerhomaksujen määräytymisessä on huomioitava perheen toiminnassa mukana olevien lasten määrä maksua alentavana tekijänä.

Suomessa toimii seitsemäntoista alueellista monikkoperheyhdistystä, jotka järjestävät runsaasti tärkeää toimintaa monikkoperheille omalla alueellaan. Kunnan tulee tarjota maksuttomia toimitiloja ja resursseja vapaaehtoistoiminnalle.

Äänestäjä: Huolehdi siitä, että äänestät kuntasi asioista päättämään ihmisen, joka huolehtii näiden kuntavaaliteesien toteutumisesta ja pitää monikkoperheiden puolta.
Kuntavaaliehdokas: Vie eteenpäin monikkoperheille tärkeitä asioita kunnassasi. Kerro niistä myös muille ehdokkaille ja päättäjille.

 

Raisa Ojaluoto
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Suomen Monikkoperheet ry

PS. Suomen Monikkoperheet ry on kaksosten, kolmosten ja nelosten perheiden valtakunnallinen kattojärjestö. Se koordinoi monikkoperheiden vertaistukitoimintaa, tuottaa ja jakaa tietoa monikkoperheistä sekä on vaikuttaa monikkoperheiden saamiseksi tasavertaiseen asemaan lapsensa yksittäin saaneiden kanssa. Suomen Monikkoperheet ry on Monimuotoiset perheet -verkoston jäsenjärjestö. Paikalliset monikkoperheyhdistykset toimivat paikallisesti yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa monikkoperheiden hyväksi . Yhdistysten yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.suomenmonikkoperheet.fi

Share