Sisarusalennus mahdollistaa iltapäivätoiminnan myös monikkoperheen lapsille

Koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta on ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille tarjottua toimintaa, joka mahdollistaa sen, ettei pienten koululaisten tarvitse viettää pitkiä aamuja ja iltapäiviä kotona ilman aikuista. Lain mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnan kuukausittainen enimmäismaksu on kahdelta lapselta 320 euroa ja kolmelta lapselta 480 euroa. Mikäli kunta tarjoaa toimintaa laajemmin kuin lakisääteisen 760 h lukuvuodessa, voi toimintamaksu olla vielä suurempi.

Perheitä, joissa on useita samaan aikaan tai pienellä ikäerolla syntyneitä lapsia, maksu kuormittaa kohtuuttomasti. Varhaiskasvatuksessa perheiden maksama maksu määräytyy perheen tulojen ja perhekoon mukaan, mutta aamu- ja iltapäivätoiminnassa sisarusalennusta ei automaattisesti ole. Tilanne voikin olla useissa perheissä sellainen, että lasten ”hoitomaksut” nousevat lasten siirtyessä varhaiskasvatuksen piiristä kouluun.  

Taloudelliset syyt onkin suurin syy siihen, miksi monikkoperheiden lapset eivät osallistu koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan, selviää Suomen Monikkoperheet ry:n joulukuussa 2018 tekemästä kyselystä. Kyselyyn vastasi 60 perhettä, joista suurin osa oli osallistunut koululaisten iltapäivätoimintaan vuonna 2016 tai sen jälkeen. Niissä perheissä, joiden lapset eivät osallistuneet iltapäivätoimintaan, suurin syy poisjäämiselle oli taloudellinen.

”Olisin toivonut jonkinmoista alennusta, koska molemmat lapset ovat erityislapsia ja eivät olisi voineet olla keskenään kotona, joten ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin maksaa aamu- ja iltapäivätoiminnasta”, toteaa yksi vastaajista.

Jos haluat viedä eteenpäin tätä Suomen Monikkoperheiden tärkeää tavoitetta aamu- ja iltapäivätoiminnan sisarusalennuksesta, vie eteenpäin aloitetta kuntasi päättäjille tai kunnan virkamiehille tai eduskuntavaaliehdokkaille.

Raisa Ojaluoto

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

Suomen Monikkoperheet ry

Share