Imetys

Imetysoppaat kaksosten ja kolmosten imetykseen

rinnakkain_rinnalla_monikkovauvojen_imetys_kaksoset_opas

Rinnakkain rinnalla – Monikkovauvojen imetys

Opas on tarkoitettu avuksi perheille, joissa on pienet kaksos- tai kolmosvauvat, mutta siihen kannattaa tutustua jo odotusaikana. Monikkovauvojen imetys poikkeaa yhden vauvan imetyksestä monella tavalla. Tämä opas antaa kattavaa tietoa ja ohjeita kaksosten ja kolmosten imetykseen ja vauvojen ruokintaan.

Oppaan on tehnyt Suomen Monikkoperheet ry. Opas on maksuton pdf-julkaisu. Julkaistu kesäkuussa 2016.

LUE Rinnakkain rinnalla -opas tästä (pdf)    Kevyemmän version oppaasta löydät tästä (esim. mobiilikäyttöön).

imetys_opas_ammattilaisille_monikkoperheet_kansi_kaksosten imetys

Avaimia monikkoperheen imetysohjaukseen – opas ammattilaisille

Opas terveydenhuollon ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään imettäviä kaksosten ja kolmosten äitejä. Mitä imetysohjaukselta kaivataan? Millaista tukea voit ammattilaisena antaa?

Kaksosten ja kolmosten imetys poikkeaa yhden vauvan imetyksestä monella tavalla ja kaksosten ja kolmosten äidit tarvitsevat enemmän ohjausta ja tukea kuin yhden vauvan äidit. Vaikka äidillä olisi jo aiempaa imetyskokemusta, ovat tiedot juuri monikkolasten imetyksestä tarpeen.

Oppaan on tehnyt Suomen Monikkoperheet ry. Opas on maksuton pdf-julkaisu. Julkaistu kesäkuussa 2016.

Lue Avaimia monikkoperheen imetysohjaukseen – opas tästä (pdf).

kaksosten_imetys_kuva_web

Kaksosten ja kolmosten imetys

Kaksosvauvojen ja kolmosvauvojen imetykseen liittyviä kysymyksiä on hyvä pohtia jo raskausaikana. Äidin kannattaa pohtia omia arvojaan ja asenteitaan imetystä kohtaan. Lisäksi on pohdittava vaihtoehtoja imetykselle, mikäli se ei monikkolasten kanssa syystä tai toisesta onnistuisikaan.

Kaksosten ja kolmosten imetyksen onnistumisen avaimet ovat hyvässä ohjauksessa sekä äidin saamassa tuessa. Imetykseen vaikuttavat myös synnytystapa, äidin omat voimavarat ja toipuminen synnytyksestä sekä perheen kokonaisvaltainen tilanne.

Imetyksen aloitus

Hyväkuntoisena ja alateitse syntyneiden kaksosten ensi-imetys voidaan toteuttaa heti synnytyksen jälkeen nostamalla vauvat äidin rinnoille yksitellen tai yhdessä ihokontaktiin. Alkutilanteessa, kahta vauvaa kerrallaan imetettäessä vauvat nostetaan äidin rinnalle yksitellen ja molempien imuote varmistetaan.

Täysiaikaisina ja normaalipainoisina syntyneiden kaksosvauvojen ainoaksi ravinnoksi riittää äidinmaito. Suositusten mukaan myös monikkovauvoja tulisi täysimettää puolen vuoden ikään asti, jonka jälkeen imetystä suositellaan jatkettavaksi vähintään vuoden ikään ja senkin jälkeen niin kauan kuin äiti ja vauvat niin haluavat. Kiinteitä ruokia voi aloittaa vauvojen yksilöllisen tarpeen mukaan 4 – 6 kuukauden iässä pieninä maisteluannoksina.

Imetys keisarileikkauksen jälkeen

Monikkolasten synnyttyä keisarileikkauksella voidaan ensi-imetys toteuttaa usein heräämössä, jonne vauvat tuodaan äidin rinnalle. Nukutuksen jälkeen imetys aloitetaan vasta, kun äiti on herännyt kunnolla ja suurin osa lääkkeistä on poistunut elimistöstä.  Toimivin imetysasento heti keisarileikkauksen jälkeen on makuullaan imettäminen, jolloin äiti on makuullaan tai puoli-istuvassa asennossa ja vauvat vatsallaan äidin rintakehän päällä.

Keskosuus ja imetys

Keskosena syntyneet lapset eivät välttämättä jaksa heti imeä tai heidän vointinsa ei vielä salli imetystä. Jos vauvat eivät pääse rinnalle, kun äiti olisi siihen valmis, kannattaa äidin aloittaa lypsäminen. Tämä helpottaa imetyksen käynnistymistä myöhemmin. Keskosvauvojen kanssa imetys alkaa hitaasti ja vauvan tahtiin.

Pumppaamalla kertynyt maito voidaan antaa tehohoidossa oleville lapsille esimerkiksi syöttökatetrin kautta. Tehohoidossa vauvoja voi pitää sylissä, lähellä rintaa silloinkin kun imetys ei ole mahdollista. Kun lasten vointi sallii, voidaan imetys aloittaa. Aluksi imetys voi olla sitä, että ihokontaktissa ollessaan vauvat haistelevat ja nuolevat rintaa, ruuaksi maito tulee nenä-mahaletkulla. Vähitellen vauvojen voinnin mukaan opetellaan imetystä.

Yhtä aikaa vai erikseen

Kaksosten ja kolmosten imettämiseen on monia vaihtoehtoja. Kaikki lapset voivat saada pelkästään rintamaitoa tai äiti voi imettää vain yhtä lasta toisten saadessa ravintonsa pullosta. Imettää voi yhtä lasta kerrallaan tai kahta yhtä aikaa. Kaksosten yhtäaikainen imetys säästää aikaa ja helpottaa huonosti imevän lapsen syömistä, koska maitoa heruu helpommin myös toisesta rinnasta.

Monet monikkoäidit opettelevat usein imetystä yhtä lasta kerrallaan imettäen. Imettäessään yhtä lasta vuorollaan voi monikkolasten äiti kokea saavansa aikaa tutustua vain yhteen vauvaan kerrallaan. Imetyshetki antaa mahdollisuuden lepoon ja henkilökohtaiseen kontaktiin. Imetys voi kuitenkin aiheuttaa äidissä myös ristiriitaisia riittämättömyydentunteita muiden monikkolasten odottaessa vuoroaan tai jäädessä ilman äidin syliä. Kahden lapsen imetys onnistuu hyvin, mikäli äiti on motivoitunut opettelemaan sopivat imetysasennot.

Imetyksen ensimmäisinä päivinä imetys kannattaa toteuttaa makuuasennossa oman levon takaamiseksi, myöhemmin on hyvä opetella myös istuma-asennossa imetys. Puoli-istuva asento, jossa äiti on tyynyjen tukemana on usein sekä äidille että vauvoille miellyttävin. Kotiin on hyvä varata riittävästi tyynyjä, myös imetykseen sopivat imetystyynyt saattavat helpottaa sopivan asennon löytymistä. Jos perheessä on isompia lapsia on heille hyvä keksiä imetyksen ajaksi tekemistä. Monissa perheissä on isosisaruksille erityinen ”imetyskori”, jossa on erityisen kivoja leluja tai askartelumateriaaleja, joita saa vain silloin kun äiti imettää pikkusisaruksia.

Kaksosten ja kolmosten imetys helpottuu kumppanin, lähipiirin sekä ammattihenkilöstön ja vertaistuen avulla. Isä/kumppani on usein imetyksen mahdollistaja ja häneltä saatu kannustus ja rohkaisu auttaa äitiä monikkolasten imetyksessä. Vaikka perheen toinen aikuinen ei imettäisi, voi hän monin tavoin tukea ja auttaa imetyksessä.

imetys_kaksoset
Imetysasentoja. Lähde: Hyvä alku monikkovanhemmuuteen monikkoperhevalmennuksen ohjaajan opas, Suomen Monikkoperheet ry

Kun vauvat saavat maitoa pullosta

On myös tilanteita, joissa imetyksen lisäksi tai sen sijasta vauvoille annetaan maitoa pullosta ja tähänkin on syytä valmistautua etukäteen. Joskus äidin toiveista ja yrityksestä huolimatta imetys ei syystä tai toisesta onnistu. Kaksosten tai kolmosten imetys voi olla hankalaa ja jopa mahdotonta lasten pienipainoisuuden, ennenaikaisuuden tai äidin väsymyksen vuoksi.

On myös mahdollista, että äiti ei edes halua imettää. Päätökset olla imettämättä tai lopettaa imetys tuntuvat raskailta ja äidillä saattaa olla tunne, että niitä joutuu puolustelemaan ulkopuolisille. Näissä tilanteissa on syytä muistaa, että päätökset tehdään aina omaa ja koko perheen hyvinvointia ajatellen ja ne ovat oikeutettuja. Omassa perheessä saa tehdä omia ratkaisuja.

Pulloruokintaan voi osallistua myös isä ja kokemustiedon mukaan tämän on todettu lähentävän isän ja lasten vuorovaikutussuhdetta sekä vaikuttavan positiivisesti äidin jaksamiseen. Pulloruokinta voi myös tukea imetystä, esimerkiksi silloin kun vauvat ovat pieniä ja äiti nostattaa maidon määrää lypsämällä. Parhaimmillaan se lisää joustavuutta arjessa ja jakaa vauvanhoitovastuuta molemmille vanhemmille. Lapsentahtinen, vauvan viestejä kunnioittava pulloruokinnassa on samanlaista läheisyyttä ja lämpöä kuin imetyksessä.

Pulloruokinta edellyttää monikkoperheessä valmisteluja sekä riittävää määrää tarvikkeita. Pullojen pesuun kannattaa varata aikaa ja erityisesti keittämiseen tulee paneutua vanhemman, joka muistaa ja jaksaa vahtia kuumaa levyä.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tutustu myös:

Lue lisää Monikkolasten imetys (pdf)

Katso videot:

Kuinka imetän kaksosia? ja Monikkolasten imetyksen apuvälineet?

Onnistuuko kaksosten imettäminen?  ja  Mistä voi saada tukea?

Share