Lasten kehitys

Kaksoset, kolmoset ja neloset kehittyvät omaan yksilölliseen tahtiin, kuten yksöslapsetkin. Monikkolapset eivät koskaan ole keskenään täysin samanlaisia, heillä on luonteeseen, käyttäytymiseen ja ulkomuotoon liittyviä eroja. Riippumatta siitä onko monikkolapsi identtinen tai ei, hän on aina oma yksilönsä.


Kaksosten, kolmosten ja nelosten kasvu ja kehitys

Kaksosten, kolmosten ja nelosten vanhemmuuteen sisältyy myös kasvatukselliset haasteet; useamman samanikäisen lapsen yksilöllinen huomioiminen ja lasten oman identiteetin vahvistaminen. Lasten keskinäisen suhteen, yksilöllisen kasvun ja kehityksen seuraaminen on mielenkiintoista ja palkitsevaa.

Monikkolapset kehittyvät omaan yksilölliseen tahtiin, kuten yksöslapsikin. Kaksoset, kolmoset ja neloset eivät koskaan ole keskenään täysin samanlaisia, heillä on luonteeseen, käyttäytymiseen ja ulkomuotoon liittyviä eroja. Riippumatta siitä onko monikkolapsi identtinen tai ei, hän on aina oma yksilönsä. Se kuinka erillisen tai samankaltaisen identiteetin monikkolapset saavuttavat, riippuu lapsen omista mieltymyksistä ja taipumuksista sekä ympäristön ja kasvatuksen vaikutuksista.

Kaksosista, kolmosista ja nelosista on toisilleen paljon seuraa ja turvaa. On luonnollista, että monikkolapset ovat toisistaan jossain määrin riippuvaisia, koska he viettävät niin paljon aikaa yhdessä. Myös myöhemmissä ikävaiheissa monikkolapset voivat iloita siitä, että elämässä eteen tulevat asiat koetaan yhdessä ja samanaikaisesti. Monikkous voi edesauttaa sosiaalisuutta ja suojata elämän vaikeuksissa.

Monikkolasten kasvussa ja kehityksessä on jonkin verran tutkimusten mukaan havaittu kehitysviivästymää yksöslapsiin verrattuna. Kehitysviivästymien syynä ovat yleensä lasten keskosuudesta tai raskausajan komplikaatioista johtuvat seikat.

Monikkolasten kielellisen kehityksen on todettu kulkevan joitakin kuukausia yksittäin syntyneitä jäljessä.  Yleisesti kielellisen kehityksen viivästyminen on yhteydessä monikkoperheen elämäntilanteeseen. Kaksos-, kolmos- ja nelosperheen arjessa vanhemmilla on aikaa rajallisesti, ja yksilölliset, kahdenkeskiset kielellistä kehitystä tukevat arjen tilanteet ja puheen kohdistaminen yksittäin lapselle voivat jäädä vähiin.

Kaksoset, kolmoset ja neloset kuitenkin yleensä kirivät yksösten mahdollisen yleiskehityksellisen etumatkan kiinni kouluikään mennessä.

Lue artikkeli: Monikkolapset ja kielenkehitys

Lue artikkeli: Viipyykö puhe? Kaksosten kielenkehitys puheterapeutin korvin

kaksoset_seuraa_web

Kaksosten ja kolmosten yksilöllisyyden tukeminen

Kaksosten, kolmosten ja nelosten kehityksen kannalta on tärkeää heti syntymästä lähtien puhutella lapsia omilla nimillä ja mahdollisuuksien salliessa viettää aikaa lasten kanssa erikseen. Tämä tukee lapsen yksilöllisyyttä ja identiteettiä alusta asti. On hyvä pitää mielessä se perusajatus, että jokainen on oma ainutlaatuinen yksilönsä ja monikkolapsillakin on oikeus tulla kohdelluksi ja puhutelluksi sen mukaisesti.  Se ei tarkoita sitä, että monikkous pitäisi häivyttää pois, sillä sekin on yksi osa näiden lasten identiteettiä. Jokainen lapsi kuitenkin tarvitsee oman huomionsa ja aikuisen avun kehitystehtävässään.
Lapsien yksilöllisyyttä on hyvä tukea esimerkiksi erilaisilla asusteilla, omilla leluilla ja kavereilla. Myös neuvolan käynnit voisi mahdollisuuksien mukaan järjestää kullekin lapselle erillisillä ajoilla jolloin voidaan varmistaa yksilöllisten piirteiden ja kehityksen havaitseminen ja lapsi saa samalla vanhemmaltaan yksilöllistä aikaa.

Elämä kaksosena, kolmosena tai nelosena voi olla tiiviin suhteen takia joskus hyvinkin uuvuttavaa, lapset saavat osakseen ”niputusta” ja vertailua. Myös kilpailua vanhempien huomiosta voi olla enemmän mikä saattaa varsinkin lapsuusiässä näyttäytyä ”riitelynä”. Olisi hyvä, jos lapset saisivat välillä nauttia vanhempiensa, sukulaistensa ja ystäviensä jakamattomasta huomiosta. Erossa olon kokemuksia on hyvä harjoittaa ennen kouluikää.

Lue tästä aiheeseen liittyvä artikkeli: Apua en erota kaksosia tai kolmosia toisistaan

Lue tästä vinkkejä yksilöllisyyden tukemiseen ja katso video Miten kaksosten ja kolmosten yksilöllistä kehitystä voi tukea?

Identtisyyden selvittäminen

Kaksosten identtisyys voidaan selvittää DNA- tutkimuksen avulla. Tutkimuksia tekee Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL). Identtisyystutkimus maksaa 148,80e/henkilö.

Lisätietoa asiasta THL:n sivuilta.

yksilöllisyys_kaksoset_web

Kaksosten ja kolmosten vauva-ikä

Noin puolet monikkolapsista syntyy ennenaikaisesti ennen raskausviikkoa 37 ja he ovat pienipainoisempia kuin yksöslapset. He myös tarvitsevat syntymän jälkeen useammin tehostettua hoitoa. Suomessa keskosten hoito on maailman huippuluokkaa ja mahdollisiin terveysongelmiin puututaan tehokkaasti.

Tutustu myös www.kevyt.net

Vauva-ajan tekee erityiseksi se, että äidin ja isän sekä mahdollisten vanhempien sisarusten hoidettavana on yhden vauvan sijasta kaksi tai kolme. Jo vauvana lapsen näköpiirin pysyvin ihminen on oma monikkosisarus. Lapset joutuvat kilpailemaan äidin ja isän huomiosta ja hoivasta, mikä on haasteellinen tilanne vanhemmille. Usein onkin hyvä, että kaksosten kyseessä ollen äiti ottaa hoitaakseen hieman enemmän toisen ja isä toisen, kunhan tilanne ei jää pysyväksi vääristämään perhesuhteita. Vanhemmalla on tällöin ”lupa” keskittyä yhteen lapseen toisen odottaessa (Moilanen, I.2007).

Jo monikkovauva haluaa tulla kohdelluksi omana yksilönään. Tätä tuetaan puhuttelemalla vauvaa omalla nimellä, kohdistamalla puhe vain hänelle ja hyödyntämällä pienet arjen kahdenkeskiset hetket, esimerkiksi kylvetystilanteet. Kun vauva on jo kasvanut isommaksi, häntä kiinnostavat kovasti itseen liittyvät asiat: kuka näistä kuvan vauvoista minä olen, millainen olin ja mitä tein. Hyvä vinkki vanhemmille onkin luoda itselleen jonkinlainen muistisääntö valokuvaustilanteisiin siitä, että voi myöhemmin kertoa kuvasta kuka kukin on. Tyhjään kirjaan on kätevää kirjoittaa arjen lomassa pieniä huomioita kustakin lapsesta. Pienetkin kirjaukset osoittautuvat myöhemmin kullanarvoisiksi.

kaksoset_pojat_erilaiset_paidat

Kaksosten ja kolmosten leikki-ikä

Leikki-ikäisten kaksosten, kolmosten ja nelosten vuorovaikutus on tiivistä. Kiinnostuksen kohteena ovat usein samanlaiset ikätasoon liittyvät asiat. Tämä saattaa toisaalta virittää lapset yhteiseen leikkiin ja touhuun, mutta toisaalta myös aiheuttaa kiistaa leluista ja leikkitilasta (Penninkilampi-Kerola, V.2007).
Leikki-iässä lasten kasvaessa ja liikkuessa perheessä sattuu ja tapahtuu. Vanhemmat saattavat pohtia ovatko monikkolapset mahdollisesti vilkkaampia kuin muut lapset. Viimeisimpien tutkimusten mukaan kaksosilla ei ole todettu yksösiä enempää ylivilkkautta, keskittymishäiriöitä tai käytösongelmia. On hyvä muistaa, että lapset vaikuttavat toisiinsa esimerkiksi lietsomalla ”hurjaa menoa” toisissaan. Kaksoset, kolmoset ja neloset saavan erinomaisen tuen ja kimmokkeen samanikäisestä sisaruksestaan eli tilanteita syntyy, kun samanikäiset aktivoivat toisiaan.

lapsi_kaksoset_web

Kaksoset ja kolmoset menevät päivähoitoon?

Lapsen päivähoidon aloitus on jännittävä tilanne niin lapselle kuin vanhemmille. Jos lapsesi ovat kaksoset, kolmoset tai neloset päivähoidon aloitukseen liittyy hieman ylimääräistä pohdintaa. Monikkous herättää kysymyksen, olisiko lasten parempi olla samassa vai eri ryhmässä. Jos lapset ovat samannäköisiä, on syytä varmistaa, että henkilökunta ja muut lapset varmasti tunnistavat lapset erilleen alusta asti.

Yleensä vanhemmat toivovat monikkolapsensa menevän saman hoitopaikan samaan ryhmään, koska sisarusten läsnäolo usein tukee ja helpottaa siirtymää hoitoon. Sama ryhmä helpottaa myös perheen arjen sujumista. Samaan ryhmään sijoittaminen suo monikkolapsille turvallisuuden tunteen, mikä puoltaa sijoittamista samaan ryhmään, vaikka myöhemmin päädyttäisiinkin eriyttämiseen ryhmän sisällä tai eri ryhmiin. Joskus hoitopaikassa on otettu tavaksi sijoittaa kaksoset ja kolmoset aina eri ryhmiin. Tällaiselle aina samana toistuvalle tavalle ei kuitenkaan ole tutkimuksellista tukea, vaan ratkaisu on tehtävä erikseen jokaisen perheen kohdalla. Valinta lasten sijoittumisesta samaan tai eri ryhmiin tulisi tehdä kustakin lapsesta johtuvin perustein eikä pelkän monikkouden perusteella.

Monikkosisaruksen läsnäolo voi joskus tuottaa myös ahdistusta ja kilpailua sisarusten kesken. On tilanteita, kuten lapsen kehityksen viivästymät, jolloin voi olla parempi, että lapset ovat eri ryhmissä. Joskus lasten ylenmääräinen keskinäinen kilpailu saa henkilöstön tai vanhemmat pohtimaan lasten sijoittamista eri ryhmiin. Onko silloin mahdollista harkita lapsia eri ryhmiin? Tuolloinkin lasten voi olla hyvä päästä välillä leikkimään yhdessä päivän aikana. Nämä asiat ovat hyvinkin yksilöllisiä, ja ratkaisua mietitään yhdessä ajatellen lapsen parasta.

Laki ei määrittele sitä, miten kaksoset, kolmoset tai neloset sijoitetaan päivähoitoon tai kouluun. Jos hoidon tarjoajan ja vanhempien näkemykset ovat aluksi ristiriidassa keskenään, olisi tärkeää, että päätösprosessin lopussa löytyisi yksimielisyys. Lapsille on eduksi, että he näkevät vanhempien ja ammattikasvattajien yksimielisyyden itseään koskevissa asioissa. Tavoitteena on tiiviin kasvatuskumppanuuden muotoutuminen päiväkodin ja perheen kesken.

Lue tästä aiheeseen liittyvä artikkeli: Monikkolapsi menee päivähoitoon

Katso myös video: Pitäisikö kaksosten ja kolmosten mennä päiväkodissa samaan ryhmään?

Etkö saanut lapselle kokoaikaista päivähoitoa, toisen vanhemman ollessa kotona?
Hyödynnä Suomen Monikkoperheet ry:n lausuntoa: Monikkoperheet tarvitsevat kokopäiväistä varhaiskasvatusta.

Helpota tunnistamista

Vanhempien tulee kertoa päiväkodin henkilökunnalle heti ensimmäisenä päivänä asioita, jotka helpottavat lasten tunnistamista. On hyvä muistaa, että ei kannata ottaa esille sellaista asiaa, minkä lapsi voi kokea kielteiseksi, kuten lihavuuden tai hoikkuuden. Monikkolapsen tunnistaminen voi joskus olla hankalaa, mutta se on yksilöllisen hoidon edellytys. Lapset voivat olla liian pieniä kertomaan eroista, tai he voivat ajatella vielä olevansa hyvinkin samanlaisia. Mahdollisesti apua voi olla myös lasten erivärisillä vaatteilla sekä erimallisilla kampauksilla. Yhtä tärkeää on etsiä eroja erilaisista persoonallisuuden piirteistä tai lasten olemuksesta. Lapsi saa kokemuksen, että hänet pyritään tunnistamaan omana itsenään, sekä ulkonäön että persoonallisuuden piirteiden perusteella. Mikäli tunnistamisessa on ongelmia, hoitajan ja vanhempien tulee varmistaa, että yhdessä keksitään keinot tunnistamisen varmistamiseksi.

Vanhemmat ja henkilökunta myös sopivat, eriytetäänkö lapsia toiminnassa eri toimintaympäristöihin. Eriyttäminen tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kaksosista puhuttaessa toinen on vaikkapa jumppatuokiolla ja toinen maalaamassa. Hoitosuhteen alussa on kuitenkin hyvä antaa kaksosten ja kolmosten toimia yhdessä, jotta nähdään, millainen heidän keskinäinen suhteensa on ja miten he toimivat ryhmässä ja keskenään.

Päivähoidossa monikkolapset tarvitsevat myös omaa aikaa, jolloin eriyttäminen on hyvä keino. Eriyttäminen on myös yksi keino tukea kaksoslapsen ja kolmoslapsen yksilöllisyyttä ja lapsen omien kaverisuhteiden syntymistä. Vanhemmat ja henkilökunta keskustelevat eriyttämisestä ennen kuin päätöksiä tehdään. Tässä kohtaa vanhemmilla voi nousta esille voimakkaita tunteita, kuten pelkoa lasten eriarvoisesta kohtelusta. Asia on pohdittava kunkin lapsen kannalta ja hänen tarpeidensa mukaisesti. Jos päivähoidon työntekijä ehdottaa eriyttämistä, sitä kannattaa toteuttaa. Eriyttäminen on mahdollista esimerkiksi ruokailutilanteissa, joissa voidaan edetä asteittain monikkolasten erillisempään ruokailuun. Tuokioiden ja tapahtumien aikana monikkolapset voidaan eriyttää eri pienryhmiin tai toimintahetkissä pyritään siihen, että lapset eivät istu vierekkäin.

Päivähoidossa on tärkeää myös lasten omilla nimillä puhutteleminen, lapsen yksilöllisistä asioista kiinnostuminen sekä monikkouden näkeminen tavallisena asiana. Hoitokavereille kaksosuus, kolmosuus ja nelosuus voi olla hämmentävää ja kiinnostavaa. Joskus hoitokaverille voi olla epäselvää, että samannäköiseltä näyttävät lapset ovat oikeasti omia persooniaan. Vanhempana kannattaa olla rohkea ja kertoa henkilökunnalle, mitkä asiat yksilöllisessä kasvatuksessa ovat juuri sinulle tärkeitä.

Lue lisää aiheesta oppaasta  ”Yhdessä ja erikseen. Näin tuen alle kouluikäisen kaksos- ja kolmoslapsen kasvua. Suomen Monikkoperheet ry. 2010”.

kolmoset_kouluun_web

Kouluikä, kaksoset ja kolmoset koulussa / kouluun

Kaksoset, samalle vai eri luokalle?

Samalle vai eri luokalle on kuuma kysymys kaksosten, kolmosten ja nelosten kouluikää lähestyttäessä. Monikkoperheet ja lapset ovat erilaisia, ei ole olemassa mitään yhtä ja oikeaa ratkaisua tai mallia monikkolasten kouluvalinnoissa. Perheen tuleekin miettiä kokonaisuutta; minkälaiset kaksoset, kolmoset, neloset meillä on? Ovatko he yksilölliset vai erityisen kiinni toisissaan? Onko heillä kokemuksia erillään olosta? Tiedetäänkö miten lapsi käyttäytyy, kun monikkosisarus ei ole läsnä? Miten itsenäisiä he ovat? Miten arki meillä sujuu eri ratkaisuvaihtoehdoissa?

Lapset eivät aina käyttäydy kotona ja koulussa tai päiväkodissa samalla tavoin ja tämä seikka asettaa myös omat haasteensa esikoulun / koulun ja vanhempien keskinäiseen vuoropuheluun ratkaisuja mietittäessä. Paras ratkaisu löydetään, kun kuullaan esikoulun / koulun, vanhempien ja myös lasten mielipiteitä. Lapsia ei tule ajatella kouluun lähtevänä parina tai joukkona, vaan heitä tulee kohdella yksilöinä, omana persoonallisuutena ja oppijana. Monikkous tulee toki mietittäväksi kun pohditaan mikä on lasten keskinäisen suhteen ja käyttäytymisen vaikutus esimerkiksi luokkasijoittamisessa.

Koulunkäynti eri luokilla voi olla hyväksi silloin kun lapset ovat hyvin riippuvaisia toisistaan, tai jos heillä esiintyy erittäin voimakasta kilpailua keskenään tai he esimerkiksi rajoittavat toistensa käytöstä. Erottaminen parhaimmillaan antaa monikkolapsille omia henkilökohtaisia kokemuksia, mahdollistaa omien kaverisuhteiden muodostumista ja vahvistaa omaa identiteettiä. Samalle luokalle sijoittaminen lisää turvallisuudentunnetta, koulumatkat voidaan paremmin kulkea yhdessä ja uuteen ympäristöön tutustuminen ei jännitä niin paljon kun tukena on samaa luokkaa käyvä sisarus. Myös mikäli lapset reagoivat hyvin voimakkaasti eri luokille sijoittamiseen, saattaa erottaminen olla traumaattinen kokemus ja samalle luokalle sijoittaminen näin perustellumpaa. Perheen arki voi sujua luontevammin lasten ollessa samalla luokalla, mm. vanhempainillat ja lukujärjestys ovat samat. Samalla luokalla lapset voivat mennä eri jakoryhmiin, mikä tarkoittaa sitä, että osa tunneista pidetään jakoryhmittäin pienemmässä ryhmässä. Tämä on hyvä mahdollisuus järjestää erillisiä kokemuksia lapsille. On hyvä huomioida, että eri jakoryhmiin sijoittaminen voi tarkoittaa eri aikaan alkavaa tai loppuvaa koulupäivää.

Yksilöllinen kasvu ja kehitys

Kouluiän tavoite on oppiminen ja lapsen kasvaminen omien tarpeidensa ja taipumustensa mukaisesti. Voivatko lapset tässä ratkaisussamme oppia tasapuolisesti ja tukeeko lasten luokkasijoittaminen yksilöllistä kasvua ja kehitystä? Vanhemmat ovat lastensa parhaita asiantuntijoita ja yhdessä esikoulun / koulun kanssa keskustellen löytyy varmasti kaikille paras vaihtoehto. On hyvä muistaa, että ensimmäinen tehty ratkaisu voidaan aina vaihtaa jos osoittautuu, ettei se tue lapsen kehitystä toivotulla tavalla. Lapset voivat esimerkiksi alakouluajan käydä samaa luokkaa ja yläkouluun siirtyessä vaihtavat eri luokkiin.

Kouluiässäkin tulee muistaa, että kaksoset, kolmoset ja neloset voivat olla kehitykseltään hyvin erilaisia.  Lapset ovat yksilöitä, jokaisella on omat vahvuutensa, heikkoutensa ja kehittymisaikataulunsa sekä kiinnostuksen kohteet. Yksi on kielellisesti lahjakas, yksi matemaattisesti, yksi tuo kokeista kiitettäviä, toinen taas tyydyttäviä. Vanhempien ja opettajien haasteena onkin tukea jokaista lasta omana yksilönään ja tukea hänen henkilökohtaista kehitystään. Usein on vaarana, että monikkolapsia vertaillaan ja pienistäkin eroista tehdään merkittäviä. Ääneen lausuttua ja julkista vertailua olisi hyvä välttää.

Tutustu myös näihin:

Suomen Monikkoperheet ry on julkaissut Monikkolapset koulussa – oppaan.  Opas käsittelee erityisesti 5-12-vuotiaita monikkolapsia koulunkäynnin näkökulmasta.

Lähetä palautetta

LUE LOMAKE, joka on tarkoitettu tukemaan vanhempien ja opettajan yhteistyötä kaksosten ja kolmosten esiopetuksen ja koulunkäynnin erityiskysymyksissä.  (PDF)

”Monikkolasten luokkasijoittelu – onko erottaminen eri luokille paras ratkaisu vai ei.” 

Kaksoset samalle vai eri luokalle?

LUE Kirje vanhemmille monikkolasten luokkasijoittelusta (PDF)

LUE Kirje monikkolasten opettajille (PDF)

Murrosikä

Murrosiästä sanotaan, että se on uusi uhmaikä, jonka kehityksellisenä tehtävänä on auttaa nuorta irtautumaan lapsuuden kodista omaan elämään. Tavanomaiseen murrosikään verrattuna erityistä on se, että kaksoset, kolmoset ja neloset joutuvat itsenäistymään myös toisistaan. Perheessä on samaan aikaan useampi nuori etsimässä omaa identiteettiään. Aiemmin tiivisti symbioosissa toiminut kaksospari voi ottaa rajunkin irtaantumisen toisistaan murrosiässä, ”meidän” tilalle tulee ”minä”.

Murrosiässä alkavat seurustelusuhteet saattavat aiheuttaa poikkeuksellisen paljon sisarusten kesken kateutta, mustasukkaisuutta ja kilpailua huomiosta. Monikkous tuo kuitenkin myös turvaa murrosiän myllerrykseen, sillä omia kokemuksia on mahdollisuus peilata ja jakaa samanikäisen sisaruksen kanssa. Monikkovanhempien voi olla myös turvallisempaa päästää lapsensa ”iltamenoihin”, kun he tietävät sisarusten olevan yhdessä liikkeellä.

Kaksoset, kolmoset ja neloset voivat saada valtavan voimavaran toisistaan käydessään itsenäistymis- ja irtaantumiskamppailuaan.  Kärjistyvissä tilanteissa monikkonuoret löytävät helposti yhteisen rintaman ja saattavat käydä törmäyskurssille vanhempiensa kanssa. Vanhemmilta vaaditaankin paljon henkistä jaksamista ja rajojen vetoa.

Tutustu myös:

”Kohti nuoruusikää useamman samanikäisen kanssa” -oppaamme kertoo murrosiästä, monikkonuorten irtautumisesta vanhemmistaan ja monikkosisaruksistaan.

LUE OPAS Kohti nuoruusikää useamman samanikäisen kanssa (pdf)

 kohti nuoruusikaa kansi

Katso video: www.hyvakysymys.fi/video/miten-voin-varautua-kaksosten-ja-kolmosten-murrosikaan/

Aikuisuus

Neyer (2002) on todennut, että kaksossuhteen merkitys ja läheisyys on voimakkainta lapsuudessa ja nuoruudessa, vähenee aikuisiässä ja voimistuu kohti vanhuutta. Osa monikoista säilyttää hyvin tiiviin suhteen ja yhteydenpidon läpi elämän. Elämän vaikeuksissa monikkosisar on tyypillisesti kuitenkin ensimmäinen henkilö, jonka kanssa huolet jaetaan (Penninkilampi-Kerola, V. 2007)