Mistä apua kotiin?

Perhe, jossa on kaksoset, kolmoset tai jopa neloset voi tarvita kotiin käytännön apua esimerkiksi lastenhoitoon, kodinhoitoon tai avuksi kun perheessä sairastellaan. Oma tukiverkosto kannattaa kartoittaa jo hyvissä ajoin ennen lasten syntymää.


Pyydä rohkeasti apua

Oma tukiverkosto kannattaa kartoittaa jo hyvissä ajoin ennen kaksosten, kolmosten ja nelosten syntymää. Mieti, keitä sukulaisia, ystäviä, naapureita tai muita voisi pyytää avuksi. Kartoita myös millaista apua he ovat valmiita antamaan. Muistathan, että usein ihmiset eivät kehtaa tarjota apua oma-aloitteisesti. Ole siis itse aloitteellinen ja pyydä rohkeasti apua!

Kun tarvitset apua kotiin, kerro asiasta neuvolassa. Pyydä terveydenhoitajaa ottamaan yhteyttä kotipalvelun saamiseksi tai ota itse yhteyttä kunnan sosiaalitoimeen, joka on usein kunnallisesta kotiin annettavasta avusta vastaava viranomainen.

Avun pyytäminen ei ole merkki huonosta vanhemmuudesta!

Lapsiperheiden kotipalvelu

Sosiaalihuoltolaki uudistui 1.1.2015

Sosiaalihuoltolaki uudistui ja lapsiperheen oikeus saada kotipalvelua vahvistui. Laki korostaa ennaltaehkäisevää tukea ja monikkoperheiden helpotukseksi laissa on lapsiperheen kotipalvelun osalta mainittu erityinen perhetilanne avun saannin perusteena. Perheen ei tarvitse olla lastensuojelun asiakas saadakseen palvelua. Eduskunta näki kotipalvelun niin tärkeänä lapsiperheen ennaltaehkäisevänä palveluna, että lain toteutumista tullaan seuraamaan erityisen tarkasti. Kotipalvelua haetaan oman kunnan sosiaalitoimesta. Valmistelimme yhdessä Monimuotoiset perheet-verkoston kanssa perheitä varten toimintaohjeen kotipalvelun hakemiseen. Ohjeet julkaistu 26.3.2015.

Lue tästä ohjeet kotipalvelun hakemiseen (pdf)

Apua eri järjestöistä

Kannattaa selvittää järjestävätkö järjestöt kotipaikkakunnallasi lastenhoitoapua tai siivousapua. Apua voi löytyä Mannerheimin Lastensuojeluliitosta (koko Suomi), 4H:stä (koko Suomi) tai Väestöliiton Kotisisar Oy:stä (pääkaupunkiseutu).

Tarkista myös, antavatko paikalliset sosiaalialan tai kotitalousalan oppilaitokset opiskelijaharjoittelijoita monikkoperheisiin. Oppilaitosten harjoittelija-avusta kannattaa kysyä omasta alueellisesta monikkoperheyhdistyksestä.

Au pair –toiminta voi olla ratkaisu perheesi avuntarpeeseen. Au pair ei voi työskennellä kokoaikaisena kodin- tai lastenhoitajana. Lisätietoa saat maahanmuuttoviraston internet-sivuilta www.migri.fi.

apua_kotiin_lapset_kaksoset_web

Kotitalousvähennyksellä kotiin palkattua apua

Yksityiset palveluntarjoajat tarjoavat lastenhoitopalveluja. Tarkista, että voit käyttää palveluun kotitalousvähennystä. Kotitalousvähennyksellä kotiin palkattu hoitaja voi tulla avuksenne äitiys- ja vanhempainrahakauden aikana sekä lasten kotihoidon tuen hoitorahan tai yksityisen hoidon tuen päättymisen jälkeen. Lasten kotihoidon tuen aikana et voi käyttää tätä vähennystä lastenhoitoon, koska kotitalousvähennystä ei saa samaan työhön, johon on jo myönnetty muuta yhteiskunnan tukea (omaishoidon tukea, lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea tai niiden kuntalisiä). Siivousapuun vähennystä voi kyllä käyttää. Lisätietoa verohallinnon internet-sivuilta www.vero.fi.

Kun lapsi tarvitsee päivähoitoa, kunnallisia vaihtoehtoja ovat kunnallisen päivähoidon päiväkoti, perhepäivähoitaja tai perhepäivähoitaja omaan kotiin. Yksityisen hoidon tuen avulla lapset voivat mennä yksityiseen päiväkotiin tai hoitajan voi palkata kotiin (varsinkin jos kunta maksaa riittävän suuruista kuntalisää ja / tai huomioi kuntalisän määräytymisperusteissa lasten määrän). Voit myös harkita hoitajan palkkaamista kotiin kotitalousvähennyksellä (huomioi kuitenkin vähennyksen käytön ylärajasumma).

Tukiperhetoiminta

Kotikunnassasi voi olla tarjolla tukiperhetoimintaa, josta saat lisää tietoa ottamalla yhteyttä kunnan sosiaalitoimistoon. He saattavat myös välittää lapsille lomajaksoja lomaperheissä. Vastaavaa toimintaa voi tiedustella mm. Pelastakaa Lapset ry:n tai MLL:n alueellisesta toimistosta.

Katso myös video Mistä saa apua? 

Aihesanat: apua kotiin, kaksosperhe, kolmosperhe, monikkoperhe, monikkovanhemmuus, kaksosarki, apua kaksosarkeen, kolmosarki, apua kolmosarkeen, tukea kotiin, kaksoset, kolmoset, neloset, kotipalvelu, tukiverkosto