Kansainvälinen toiminta

Suomen Monikkoperheet ry on kansainvälisen monikkoperhejärjestöjen
verkoston ICOMBOn (International Council of Multiple Birth Organisations) jäsen.

Joka toinen vuosi vietetään kansainvälistä monikkoperheiden viikkoa. Vuonna 2018 viikkoa vietettiin 5.-12.11. teemalla Monikkotutkimus hyödyttää jokaista.

Teemaviikon kunniaksi ICOMBO julkisti toteuttamansa kyselyn tulokset siitä, millainen on kaksosten itsensä halukkuus osallistua kaksostutkimuksiin maailmanlaajuisesti. Kysely on toteutettu kesän loppupuolella vuonna 2018.

Kyselyyn vastasi 2643 vastaajaa 38 maasta. Suomesta vastasi 47 henkilöä. Kiitos vastaajille!

Lähes puolet vastaajista kertoi haluavansa osallistua kaksostutkimuksiin.

44 % vastaajista oli epävarmoja kiinnostuksestaan osallistua kaksostutkimuksiin.
6 % vastaajista ei varmasti osallistuisi kaksostutkimuksiin.
84 % vastaajista ei ollut koskaan osallistunut kaksostutkimuksiin.

Kyselyssä kartoitettiin myös kannustimien vaikutusta halukkuuteen osallistua tutkimuksiin. Kolmasosa vastaajista ei tarvitsisi mitään kannustimia (esimerkiksi kustannusten korvausta yms.) osallistuakseen tutkimukseen.

Lisäksi kartoitettiin sitä, miten kiinnostuneita vastaajat olivat jälkikäteen saamaan tietoa siitä, mitä tuloksia tutkimus oli antanut. Kyselytulosten mukaan ihmiset haluavat tietää osallistumansa tutkimuksen tuloksista, sillä lähes puolet vastaajista haluaa tietää niistä laajasti, laajemmin kuin vain lyhyiden tutkimusyhteenvetojen verran. Niistä vastaajista, jotka kertoivat haluavansa osallistua kaksostutkimuksiin, valtaosa osallistuisi kaksostutkimuksiin aiheesta riippumatta. Merkittävä osa vastaajista halusi, että hänen osallistumisensa auttaa ymmärtämään myös kaksosuutta paremmin.

Tulokset ovat merkittäviä tiedemaailmalle, koska kaksosia tutkimalla voidaan ymmärtää paremmin geenien ja ympäristön yhteisvaikutusta esimerkiksi sairauksien kehittymisessä. Kaksostutkimuksen avulla voidaan muun muassa arvioida sitä, miksi ihmisten terveydentila ja sairastavuus vaihtelee ja tarjota kaksosmalli epigeneettiseen tutkimukseen. Kaksostutkimusten avulla voidaan myös saada vastauksia kysymyksiin, jotka ovat oleellisia juuri kaksosille itselleen.

Koko lehdistötiedote löytyy englanninkielisenä tästä.

Joka toinen vuosi vietettävän kansainvälisen monikkoperheiden viikon yhtenä tehtävänä on myös tuoda esiin monikkolasten ja aikuisten monikkosisarusten erityisiä tarpeita Kansainvälisen monikkolasten ja aikuisten monikkosisarusten oikeuksien julistuksen avulla.

Lisää tietoa myös Facebookissa International Council of Multiple Births Associations (ICOMBO) -sivustolla.

Huomio monikkovanhemmat, joiden monikkolapset ovat olleet koulussa vähintään vuoden!

ICOMBO on aloittanut uuden kartoituksen monikkolasten koulusijoittelusta. Kysely on vastaus palautteeseen, jonka mukaan jäseniltämme ei useinkaan kysytä mielipidettä kun heidän monikkolastensa koulusijoittelusta päätetään.
Kysely on englanniksi ja avoinna maaliskuun 2019 loppuun saakka.
Linkki kyselyyn.

Kaksostutkimuksen kongressi

Seuraava kansainvälinen kaksostutkimuksen kongressi pidetään 28.-30.11.2019 Hong Kongissa.
Tähän tulee tietoa kongressista.

Linkkejä

ISTS International Society for Twin Studies
ICOMBO