Kannanotot ja lausunnot

Suomen Monikkoperheet ry on antanut lausuntoja, tehnyt kannanottoja ja/tai ollut kuultavana viime vuosina lähinnä sosiaalihuoltolakiin (erityisesti lapsiperheiden kotipalvelun saatavuus), varhaiskasvatuslakiin ja vanhempainpäivärahoihin (monikkoperheen isän isyysraha) liittyen.  Lisäksi olemme laatineet esityksiä monikkoperhevalmennuksen saamiseksi osaksi julkisen sektorin palveluvalikoimaa. Usein olemme antaneet lausunnon osana Monimuotoiset perheet -verkostoa.

Lisätietoa monikkoperheiden sosiaalietuuksista löydät täältä.

Suomen Monikkoperheet ry:n lausunnot ja kannanotot

2020

31.3.2020

Suomen Monikkoperheet ry lausui sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulakiin.

11.3.2020
Suomen Monikkoperheet ry:n esitys perhevapaauudistukseen (päivitetty 7.9. syntyvyysluvut ja termit, esitystä ei ole muutettu).

2019

4.11.2019
Olemme  laatineet 4.11.2019 perhevapaauudistukseen pohjapaperin monikkoperheiden osalta.
Lue Perhevapaauudistus monikkoperheissä pohjapaperi

21.8.2019
Suomen Monikkoperheet ry:n lausunto varhaiskasvatuksesta.

Lausunto varhaiskasvatuksesta 21.08.2019

Aloitepohja sisarusalennuksen saamiseksi koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintamaksuihin

Olemme laatineet valtuustoaloitepohjan, jolla voit tehdä omassa kunnassasi aloitteen aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen sisarusalennuksesta. Toivomme, että viet aloitteen kuntasi valtuuston kokoukseen ja varmistat sillä tavalla, ettei esimerkiksi kaksos- ja kolmosperheiden lasten osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan jää rahasta kiinni.

Saate ja valtuustoaloitepohja kuntapäättäjille:

Aamu- ja iltapäivätoimintamaksuihin sisarusalennus (word)

Aamu- ja iltapäivätoimintamaksuihin sisarusalennus (pdf)

Kirjallinen lausunto monikko-odottajan äitiyspoliklinikkamaksuista

Suomen Monikkoperheet ry antoi pyydetyn kirjallisen lausunnon Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle monikko-odottajan äitiyspoliklinikkamaksujen maksullisuudesta. Valiokunta käsittelee parhaillaan asiakasmaksulakia. Suomen Monikkoperheet ry:n mukaan osan äitiyspoliklinikan raskauden seurannan käynneistä tulisi olla maksuttomia yhdenvertaisuussyistä.

Koko lausunto:

Suomen Monikkoperheet ry kirjallinen lausunto StV lle (23.1.2019)

2018

Monikkolasten oikeuksien julistus suomeksi (5.11.2018)

2017

Lausunto varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (14.8.2017)

Etkö saanut lapselle kokoaikaista päivähoitoa, toisen vanhemman ollessa kotona?
Hyödynnä alla olevaa lausuntoa.

Lausunto monikkoperheiden erityispiirteistä kokopäiväisen varhaiskasvatuksen arviointiin (päivitetty 24.2.2017)

2016

Lausunto hallituksen esitykseen lapsilisälain muuttamisesta 19.8.2016

Kannanotto hallituksen säästötoimien vaikutuksista 3.6.2016

Kannanotto kuntapäättäjille 26.2.2016

2015 ja sitä vanhemmat

Lausunto monikkoperheen erityistarpeista, 15.12.2015

Kotipalvelun turvaaminen monikkoperheessä

Lausunto sosiaalihuoltolakiin

Ohjeet kotipalvelun hakemiseen (26.3.2015)

Lausunto kotihoidontuen jakamisesta (6.11.2013)

Kuntakirjelmä monikkoperhevalmennuksesta (17.10.2011)

Lausunto varhaiskasvatuksesta (27.5.2014)

Vetoomus varhaiskasvatuspalveluihin (7.12.2015)

Esitys Monimuotoiset perheet -työryhmälle 9.3.2015

Kaavio vanhempainvapaista monikkoperheessä 2015_esitys STM työryhmälle

Monimuotoiset perheet -verkoston kannanotot

Suomen Monikkoperheet ry on mukana Monimuotoiset perheet-verkostossa, jonka kautta olemme mukana useissa eri kannanotoissa ja lausunnoissa. Nämä lausunnot löydät verkoston omilta internet-sivuilta.

Kuluttajaparlamentin kannanotot

Olemme mukana myös Kuluttajaliiton Kuluttajaparlamentissa. Kuluttajaparlamenttiin on osallistunut vuonna 2015 liki neljäkymmentä valtakunnallisesti merkittävää kansalaisjärjestöä. Vaikuttamisfoorumin päämääränä on tehdä yhdessä vaikuttavaa edunvalvontatyötä toimintaan osallistuvien järjestöjen ja kuluttajien parhaaksi!

Kuluttajaparlamentin lausunnot ja kannanotot löydät osoitteista:
http://www.kuluttajaliitto.fi/tapahtumat/kuluttajaparlamentti/ajankohtaista ja
http://www.kuluttajaliitto.fi/tapahtumat/kuluttajaparlamentti/kuluttajaparlamentin_tiedotteet_ja_kannanotot 

Takaisin Mukana vaikuttamassa- etusivulle tästä