3.4.2020 tiedote monikkoperheille ja sairaanhoitopiireille

Ainakin HUS on tehnyt rajoittavia linjauksia synnyttäjien tukihenkilöiden läsnäolo-oikeudesta synnytyssairaaloissa.

Rajoitukset kohdentuvat myös niihin synnyttäjiin, jotka odottavat useampaa kuin yhtä lasta. Ymmärrämme, että sairaanhoitopiirien ilmoitukset rajoituksista voivat huolestuttaa ja ahdistaa synnyttäjää, puolisoa tai tukihenkilöä ja muita läheisiä. Monet ovat ymmärrettävästi myös ottaneet yhteyttä Suomen Monikkoperheet ry:hyn huolen vuoksi.

Kaksos-, kolmos- ja nelosraskaudet määritellään aina riskiraskauksiksi, joten monikko-odottajat ovat jo raskausaikana laajempien terveydenhuollon toimenpiteiden piirissä ja kohteina raskauden mahdollisimman hyvän seurannan toteutumiseksi. Monikkoperheet ovat keskimääräistä riippuvaisempia hyvästä terveydenhuollosta ja perheiden odotusta voi varjostaa odotusaikana huoli syntyvien lasten ja synnyttävän äidin terveydestä. Toisaalta mahdollisimman hyvä seuranta on mahdollistanut sen, että suomalaiset monikkovauvat voivat erittäin hyvin kansainvälisesti ja menneisiin aikoihin vertailtuna. Rajoitukset tähtäävät siihen, että tämä terveydenhuollon hyvä taso voidaan turvata myös poikkeustilanteessa.

Koronatilanteen vuoksi on mahdollista, että palveluihin tulee vielä lisää rajoituksia. Pyydämme terveydenhuoltohenkilökunnalta ymmärrystä siitä, että monikko-odottajaperheissä huoli ja ahdistus voi olla erityisen suuri. Pyydämme monikkoperheiltä ymmärrystä siihen, että rajoitusten perimmäisenä tarkoituksena on varmistaa vauvojen ja synnyttäjän turvallisuus. Puolison mukanaolo sairaalassa synnyttävän äidin tukena on ollut Suomessa merkittävä asia. Jos ja kun tästä joudutaan osittain luopumaan, olisi tärkeää, että sairaalat voivat mahdollistaa puolison läsnäolon synnytyksessä esimerkiksi etäyhteyden kautta puhelimitse tai videoyhteydellä. Kumppaneilla ja tukihenkilöillä on erittäin merkittävä rooli äidin ja lasten hyvinvoinnin tukemisessa myös kotiutumisen jälkeen.

Tuetaan yhdessä terveydenhuollon toimivuutta myös monikkoperheiden hyväksi näinä poikkeuksellisina aikoina.

Ulla Kumpula
toiminnanjohtaja
Suomen Monikkoperheet ry

kaksi vauvaa
Share