Kotipalvelua tarvitaan myös koronarajoitusten aikana perheiden tueksi

Tiedote 11.6.2020

Suomen Monikkoperheet ry pyysi monikkovanhempia eli kaksosten, kolmosten ja nelosten vanhempia arvioimaan tiukimpien koronarajoitusten ajan 12.3.-13.5. vaikutuksia henkiseen jaksamiseensa ja talouteensa. Kyselyn mukaan koronarajoitusten aika oli vaikuttanut kielteisesti sekä perheen talouteen että erityisesti vanhemman henkiseen jaksamiseen.

Ennen koronarajoituksia 88 prosenttia vastaajista koki jaksaneensa henkisesti hyvin tai kohtalaisesti. Tiukimpien koronarajoitusten aikana määrä oli romahtanut, ja enää 46 prosenttia vastaajista koki jaksavansa henkisesti hyvin tai kohtalaisesti. Tiukimpien koronarajoitusten aikana välttävästi koki jaksaneensa 36 prosenttia ja huonosti 18 prosenttia.

taulukko
taulukko

Kysely antoi ainakin osittain selityksiä sille, miksi henkinen jaksaminen oli romahtanut koronarajoitusten aikana. Vahva suositus pitää lapset poissa varhaiskasvatuksesta oli vaikuttanut selkeän kielteisesti.

-Lähes puolet varhaiskasvatusikäisten lasten vanhemmista koki, että varhaiskasvatuksen vahva suositus ottaa lapset pois varhaiskasvatuksesta oli vaikuttanut jaksamiseen kielteisesti. Iso osa heistä oli ottanut lapset pois varhaiskasvatuksesta, vaikka koki perheen tilanteen vaatineen lasten pitämistä siellä, kertoo Suomen Monikkoperheet ry:n toiminnanjohtaja Ulla Kumpula.  

Lapsiperheiden kotipalvelun saanti turvattava

Merkillepantavaa jaksamisen kannalta on se, että ennen korona-aikaa kotipalvelun piirissä olleista hieman yli puolella apu oli loppunut koronarajoitusten aikana.

-Jo ennestään tiesimme, että monikkoperheiden tukipalveluista erityisesti varhaiskasvatus ja lapsiperheiden kotipalvelu onnistuvat tukemaan merkittävällä tavalla monikkolasten perheitä. Kyselymme vahvistaa tämän, eli tukipalvelujen loppuminen näkyy monikkovanhemman jaksamisen selvänä heikentymisenä. Siksi osin keskeytyksissä ollut lapsiperheiden kotipalvelu pitäisi saada jatkumaan, Kumpula toteaa.

Osa monikkolapsista pärjäsi paremmin lähiopetuksessa

Koulujen siirtyminen etäopetukseen vaikutti lähes yhtä paljon vanhempien jaksamiseen kuin varhaiskasvatuksen vahva suositus lasten ottamisesta pois hoitopaikasta. Lähes 40 prosenttia kouluikäisten vanhemmista kertoi etäopetukseen siirtymisen vaikuttaneen kielteisesti vanhempien jaksamiseen. Osa vastaajista kertoi, että monikkolasten etäopetus oli sujunut paremmin kuin normaali lähiopetus.

Pieni osa vanhemmista kertoi varhaiskasvatuksen rajoitusten ja koulujen etäopetukseen siirtymisen vaikuttaneen omaan jaksamiseen myönteisesti. Rajoitusten aikana näitä perheitä oli ilahduttanut yhteisen ajan lisääntyminen, vanhempia kuormittavien harrastusmenojen loppuminen ja kiireettömyyden tunne.

Monikkolapset ikävöivät isovanhempiaan

Kysely toi esiin myös aiemmin niukasti käsitellyn näkökulman yli 70-vuotiaiden koronarajoitusten vaikutuksista.

-Isovanhemmat osallistuvat paljon monikkolasten hoitamiseen. Nyt kun monet lapset eivät tapaa isovanhempiaan, lapset ikävöivät isovanhempiaan kovasti, Kumpula kertoo.

Suomen Monikkoperheet ry kartoitti koronarajoitusajan 12.3.-13.5. vaikutusta monikkoperheisiin nettikyselyllä, joka toteutettiin touko-kesäkuussa 2020. Kyselyä jaettiin monikkoperheiden suosimilla Facebook-sivuilla. Kyselyyn vastasi 195 monikkovanhempaa. Valtaosa vastaajista oli monikkoäitejä. 82 % vastaajista oli 2- tai 3- lapsisten perheiden vanhempia. 74 prosentissa vastaajaperheistä (nuorimmat) monikkolapset olivat alle 7-vuotiaita.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Ulla Kumpula
toiminnanjohtaja@suomenmonikkoperheet.fi, 050 3280 730

Järjestösihteeri Tiina Matala
jarjestosihteeri@suomenmonikkoperheet.fi, 050 4359 004

Tiedote myös Stt Infossa.

Suomen Monikkoperheet ry:

Suomen Monikkoperheet ry on Suomessa toimivien alueellisten monikkoperheyhdistysten valtakunnallinen kattojärjestö. Järjestö on perustettu vuonna 1995. Järjestö juhlii tänä vuonna 25-vuotista toimintaansa.  Toiminnan päätavoitteita ovat kaksos-, kolmos- ja nelosperheistä kertovan tiedon jakaminen, edunvalvonta ja vertaistuki. Järjestön päärahoittaja on Stea / Veikkaus. Suomessa toimii tällä hetkellä vapaaehtoisvoimin 17 alueellista monikkoperheyhdistystä, jotka järjestävät tapahtumia ja toimintaa jäsenistölleen omalla toimialueellaan.

Monikkoperheet:

Monikkoperheellä tarkoitetaan perhettä, johon syntyy kerralla kaksi tai sitä useampi lapsi. Suomessa syntyy vuosittain kaksoset noin 700 perheeseen ja kolmoset noin 5-10 perheeseen. Nelosia syntyy harvoin. Vuonna 2018 syntyi kaksoset 627 perheeseen ja kolmoset 6 perheeseen. Kaksosista kolmasosa on perimältään identtisiä.

Share