Monikkoperheet haluavat sisarusalennuksen koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintamaksusta

Taloudelliset syyt on suurin syy siihen, miksi monikkoperheiden lapset eivät osallistu koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan, selviää Suomen Monikkoperheet ry:n joulukuussa 2018 tekemästä kyselystä. Kyselyyn vastasi 60 perhettä, joista suurin osa oli osallistunut toimintaan vuonna 2016 tai sen jälkeen. Niissä perheissä, joiden lapset eivät osallistuneet aamu- ja iltapäivätoimintaan, suurin syy poisjäämiselle oli taloudellinen.

Perheet toivovat toimintamaksuun sisarusalennusta. Tällä hetkellä suurimmassa osassa kunnista aamu- ja iltapäivämaksu on samansuuruinen perheen kaikille lapsille, lasten lukumäärästä riippumatta. Kyselyyn vastanneista perheistä 29 % oli saanut sisarusalennuksen. Sopivana alennuksena monikkoperheet pitivät 50 %:n sisarusalennusta, joka on tällä hetkellä käytössä esimerkiksi Oulussa.

Lain mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnan kuukausittainen enimmäismaksu on kahdelta lapselta 320 euroa. Mikäli kunta tarjoaa toimintaa laajemmin kuin lakisääteisen 760 h lukuvuodessa, voi toimintamaksu olla vielä suurempi. Tämä kuormittaa monia perheitä kohtuuttomasti.

”Olisin toivonut jonkinmoista alennusta, koska molemmat lapset ovat erityislapsia ja eivät olisi voineet olla keskenään kotona, joten ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin maksaa aamu- ja iltapäivätoiminnasta”, toteaa yksi vastaajista.

Kyselystä kävi myös ilmi, että monikkoperheet toivovat lisää joustoa aamu- ja iltapäivätoimintaan. Koululainen saattoi menettää esimerkiksi oikeuden koulukyytiin toimintaan osallistuessaan tai sisarusalennuksen sai vain, mikäli lapset osallistuivat siihen kaikkina päivinä. Mahdollisuus maksaa vain osasta kuukauden päivistä, mikäli lapsi ei osallistunut toimintaan koko kuukautta, oli myös tärkeä. Aamupäivätoimintaa arvostettiin, kaikissa kunnissa sitä ei ole tarjolla.

Suomen Monikkoperheet ry:n kyselyyn vastasi 60 perhettä, joiden lapset olivat osallistuneet aamu- ja iltapäivätoimintaan vuonna 2016 tai sen jälkeen.

Share